Book, Economy, Environment, Politics

แนนซี เฟรเซอร์: เฟมินิสม์กับความเป็นธรรมทางสังคม

Fortunes of Feminism: From State-Managed Capitalism to Neoliberal Crisis หนังสือรวมบทความของแนนซี เฟรเซอร์ นักปรัชญาเฟมินิสต์ร่วมสมัย ผู้ทรงอิทธิพลทางความคิดมากที่สุดคนหนึ่งในปัจจุบัน

Environment, Interview

วิเคราะห์บทบาท “แกนนำหญิงอีสาน”

มุมมองจากนักวิชาการ ที่สนใจติดตามหญิงอีสานแกนนำเรียกร้องสิทธิด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ว่าเป็นบทบาทซึ่งพัฒนาจากการเป็น “ผู้หญิง” ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ของรัฐ แตกต่างจากผู้ชาย

Book

เราทุกคนควรเป็นเฟมินิสต์

หนังสือแปลจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ We Should All be Feminists ที่โด่งดังจากเวที TEDx Talk โดยนักเขียนหญิงชาวไนจีเรีย ผู้จุดกระแสแนวคิดเฟมินิสต์ให้กับคนรุ่นใหม่ และยังสร้างแรงบันดาลใจให้กับศิลปินหลากหลายแขนง

Multi-media

“ทวิตรัก” ตอน รักของฉัน รักของเธอ

กิจกรรมเสวนา “ทวิตรัก” ตอน รักของฉัน รักของเธอ เมื่อวันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 2560 ณ Growth cafe & co. สยามสแควร์ โดยอาจารย์ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์ และคุณจิตติมา ภาณุเตชะ ตอบคำถามเรื่องความรักจากมุมมองเรื่องเพศ

Uncategorized

เวที “ผู้หญิง” เพื่อความเป็นธรรมทางสังคม

  คณะทำงานวาระทางสังคม ร่วมกับสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา โดยการสนับสนุนจากมูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท ประเทศไทย จัดการเสวนาเรื่อง “การผสานกรอบแนวคิดเฟมินิสม์กับขบวนการเคลื่อนไหวเพื่อความเป็นธรรมทางสังคม” ที่ห้องประชุมมักกะสัน โรงแรมเมอร์เคียว กรุงเทพฯ มักกะสัน เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม ที่ผ่านมา โดยมีกลุ่ม/องค์กรที่ทำงานในประเด็นสิทธิผู้หญิงและสิทธิทางเพศ ตัวแทนจากสถานฑูต องค์กรระหว่างประเทศ นักวิชาการ และนักศึกษา เข้าร่วมจำนวนประมาณ 90 คน   ศาสตราจารย์ ด็อกเตอร์ สุวรรณา สถาอานันท์ อาจารย์ประจำภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวปาฐกถาเรื่อง “ทำไมแนวคิดเฟมินิสม์จึงมีความสำคัญในขบวนการเรียกร้องความเป็นธรรมในสังคม” โดยชี้ให้เห็นถึงความคิดความเชื่อของคนส่วนใหญ่ในสังคมที่ได้รับอิทธิพลจากศาสนา และส่งผลในการกำหนดวิถีชีวิตของผู้คน อาทิ ความเชื่อว่า เมื่อลูกชายบวช พ่อแม่จะได้เกาะชายผ้าเหลืองขึ้นสวรรค์ […]

Education/Culture, Interview

หญิงชาติพันธุ์กับสิทธิพลเมือง

เศรษฐกิจ-สังคมเปลี่ยนแปลงไป และการต่อสู้เพื่อสิทธิที่ดินอย่างยาวนาน ดึงผู้หญิงชาติพันธุ์ปกากะญอให้ออกจากหมู่บ้าน ต่างจาก 30 ปีที่แล้วโดยสิ้นเชิง กระนั้น ผู้หญิงกลุ่มชาติพันธุ์จำนวนมากยังเข้าไม่ถึงสิทธิขั้นพื้นฐานความเป็นพลเมืองในหลายด้าน

Interview, Social care

เพื่อนร่วมทางสร้างสุขภาวะทางเพศ

มุมมองเฟมินิสม์ที่ซ่อนในงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ เพื่อสร้าง “เพื่อนร่วมทาง” อย่างกว้างขวาง รอบด้าน ในการขับเคลื่อนสังคมไทยสู่การเป็นสังคมที่สมาชิกทุกเพศวัยมีการดำเนินชีวิตที่ปลอดภัยและเป็นสุข

Economy, Environment

‘เกษตรอินทรีย์’ เพื่อผู้หญิง

โครงสร้างการเกษตรของไทย เกษตรกรเสียเปรียบ ถูกกดราคาผลผลิต ต้องเป็นหนี้สิน จำนวนมากสูญเสียที่ดิน กลายเป็นแรงงานอพยพ “สหกรณ์เกษตรอินทรีย์ทัพไทย จำกัด” คือคำตอบ โดยประธานสหกรณ์ กัญญา อ่อนศรี มองเห็นทั้งปัญหา และจุดแข็งของผู้หญิง

Interview

‘กระจายอำนาจ’ สร้าง Micro policy

กลุ่มผู้หญิงมีความแตกต่าง จึงต้องมีนโยบายที่ละเอียดมากขึ้น ซึ่งต้องอาศัยกลไกการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นที่เข้มแข็ง เพราะจะเข้าถึงปัญหาและสะท้อนความต้องการการแก้ปัญหาที่หลากหลาย เพื่อนำเข้าสู่โครงสร้างการทำงานของกลไกภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด